Индивидуални ортопедични стелки


Фирма Плантограф-ООД работи с една революционна система за диагностика на заболявания на ходилото, тяхната профилактика и лечение. Изработването на индивидуални ортопедични стелки чрез тази система преминава през 3 етапа. Първият етап е диагностиката. Пациентът стъпва върху една тензометрична платформа, която измерва натоварването върху стъпалото както в статика, така и в динамика. Това дава детайлна представа дали правилно се разпределя тежестта на тялото върху стъпалата и дали съществуват някакви проблеми. Ако е необходимо диагностика може да се направи и чрез поставянето на динамични стелки в обувките, които подобно на холтер запис на сърцето записват натоварването върху стъпалото при по-продължително ходене, бягане, скачане и т.н. Данните от тензометрията се съхраняват в компютъра, което позволява проследяване на ефекта от носенето на индивидуалните ортопедични стелки и сравнимост на резултатите. След това пациентът стъпва върху 3D скенер, чрез който се получава 3D образ на ходилото. Следва вторият етап: софтуерна обработка на резултатите и компютърно моделиране на индивидуалните ортопедични стелки. Последният-трети етап е изработването на стелките. Това става чрез тридименционална фреза. За изработването на индивидуалните стелки се използват материали с различна плътност.Изборът става въз основа на проблема, който има конкретният пациент, килограмите и неговата физическа активност.

Системата за изработване на индивидуални ортопедични стелки намира широко приложение:
-при ортопедични заболявания: спаднал надлъжен/напречен свод, криви ходила, други деформации на ходилото, скъсяване на крайници, болест на Morton и др.
-при диабетици- за диагностика, профилактика и лечение на диабетното стъпало
-при ревматични заболявания- ревматоиден артрит и свързана с него деформация на ходилото
-при хора с наднормено тегло и спадане на свода във връзка с излишните килограми
-при бременни жени- за профилактика на спаднал свод
-при кожни заболявания на ходилото-мазоли, кокоши трън
-при професии, свързани с продължително стоене прав(стоматолози, лекари-хирурзи, сервитьори, фризьори, строителни работници и др.).